Blog

Ahşap Torna Makineleri Programlama Nasıl Yapılır?

Ahşap torna makineleri programlama sistemin çalışması için bir gereklilik olarak öne çıkar. Ahşap torna makinelerinin kesim ve şekillendirme işlemleri CNC üzerinden yapılmaktadır. CNC üzerinden işlem yapmak için de belirli kodlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Ahşap Torna Makinesi Programı Nasıl Yapılır?

Ahşap torna makineleri programlama CNC program yapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu tezgahlarda programın yazımı, kaydedilmesi ve daha sonra tekrar kullanılması için çeşitli program numaralarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu komut tek satır ile yazılmaktadır, satıda ayrıca başka ifade de yer almamalıdır. Program numarası temel bir karakter olmak üzere 1 ve 9999 rakamdan oluşmaktadır. Bu karakterler de farklı standartlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Makineyi kullanmak için de bu kodların kullanılması gerekecektir. Bu kapsamda F kodu, ilerleme ve hız oranını ifade eder. Dakikada ya da devir işleminde kesicinin alacağı talaş miktarını kapsar. Doğrusal ya da dairesel hareket komutları sonrasında ilerleme komutu ad belirtilmelidir. Hızlı ilerleme kodunda ise F değeri verilmemektedir.

Buna bağlı olarak ilerleme hızı birimleri şu şekildedir;

  • G00 G01 G02 G03 G04 G20 #G21 #G22 G23 G27 G28 G29 G30 sırasıyla; pozisyon ayarı yapma, doğrusal kesme hareketi, dairesel kesme hareketi saat yönünde CW, dairesel kesme hareketi saat yönün tersinde CCW, bekleme pozisyonu, veri girişi mm, veri girişi inç, kaydedilen mesafe limitini aktif yapmak, kaydedilmiş mesafe limitini aktiflikten çıkarma, makine referans noktasına dönüş kontrolü sağlamak, otomatik referans noktasına dönüş sağlamak, referans noktasından dönüş sağlamak, ikinci referans noktasına dönüş şeklinde girilecektir.

Bunun yanında bu kodlamalar oldukça fazla çoğaltılabilir. Kodların kullanımı için makinenin ve kesim işlemlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve ayarlanması gerekecektir. Kullanım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak olan, örneğin son çevrim döngüsü ya da otomatik diş çekme çevrimi gibi işlemler de bu kapsamda yapılmaktadır.

Ahşap Torna Makinesi Programlanmasında Dikkat Edilecekler

Ahşap torna makinesi programlama için aynı zamanda her koda farklı işlem değerlerinin girileceği göz önünde tutulmalıdır. Programı yetkin bir şekilde kullanmak için mutlak programlama mantığının anlaşılması gerekmektedir. Örnek olarak komut satırı N_G90 olursa, G90 komutu kesicinin yapacağı tüm hareketlerin bir referans noktasına göre hesaplama yapacaktır. Torna tezgahında iki adet eksen bulunmaktadır. İlk eksen fener mili ya da iş mili ekseni olarak görülen Z eksenidir. İkinci eksen ise buna dik olarak gelen X ekseni olmaktadır. Bu iki eksen kapsamında kesişen noktaya da orijin noktası denilmektedir. Referans noktası olarak da bu konum alınacaktır.

Bu kapsamda genelde iş parçasının sıfır noktasına ya da tespit edilmiş olan herhangi bir noktanın olduğu kavranması gerekir. Mutlak ölçüm kapsamında tüm noktalar koordinat sisteminde belirlenen sıfır noktasına göre alınmaktadır. Kesicinin X ekseninde yapmış olacağı hareket de çap mesafesi belirtir. Bu kapsamda X ekseninde noktaların değerleri de daimi olarak pozitif olarak öne çıkacaktır. Z değerinde ise koordinat eksenine göre pozitif ya da negatif olarak değerlendirme yapılabilir. X eksenine ise mutlaka çap girilmesi gerekir. Bu mantık kavranması halinde kodların nasıl çalıştığı ve programın da nasıl yapılacağı daha net bir şekilde öğrenilmiş olacaktır.

Ayrıca ahşap torna makinesi çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir